ДАРЕНИЯ

В случай, че желаете да подкрепите служението на църквата, може да го направите на следната банкова сметка: 

ЕМЕЦ В БЪЛГАРИЯ
Алианц Банк България АД
SWIFT/BIC: BUIN9561

IBAN: BG49BUIN95611000235303

ЕИК по БУЛСТАТ: 000703625