ЗА НАС

Ние сме част от Обединената методистка църква, която има повече от 12 милиона членове и 32 148 църкви в Африка, Азия, Европа и Северна Америка. Нашият произход и история водят началото си от съживителното движение, породено в Англиканската църква през 18 век от Джон Уесли. Движението, наречено Методизъм, започва с Джон и брат му Чарлз и расте до такава степен, че днес има около 80 милиона души, които се наричат ,,методисти“ и формират различни християнски деноминации.

В България църквата съществувала от 1857 г. и е регистрирана под наименованието „Евангелска методистка епископална църква в България“.

Сърцевината на методизма е любов: да растем в любов към Бог и в любов към ближните си. Затова се събираме за богослужения, в които се покланяме на Бога и се насърчаваме взаимно да растем във вярата. Стремим се да живеем живот, посветен на Исус Христос и да покажем на света с думи и действия как Той е променил живота ни.

При нас са добре дошли хора от всяка раса, етнос, език и произход, социално положение, мъже и жени, деца и възрастни. Всеки човек по целия свят е възлюбен от Бог и специален за Него, a поради това и за нас.