НАШАТА МИСИЯ Е ПРАВЕНЕ НА УЧЕНИЦИ НА ИСУС ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА СВЕТА.

 ,,Тогава Исус се приближи към учениците и заговори: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всикчи народи, и ги кърщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света." Матей 28:18-20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *