СПИСЪК НА ПАСТОРИТЕ В ЕМЕЦ, гр. Шумен

1887-1891     п-р Иван Тодоров

1892-1894     п-р М. Д. Делчев

1895               п-р Захари Димитров / п-р Павел Тодоров

1897-1898     п-р Стефан Томов

1898-1904     п-р Стефан Генчев

1905-1909     п-р Иван Тодоров

1910-1911     п-р Иван Ганчев

……………….

1919 и по-късно в продължение на няколко години – п-р М. Д. Делчев

1937-1960     п-р Никола Пулев

1960-1989     п-р Симеон Попов / п-р Гаро Алтунян

1990-1999     п-р Божидар Попов

1998-2006     п-р Маргарита Тодорова

2007-2016     п-р Михаил Стефанов

2016-сега      п-р Джесика Иванова и п-р Ивайло Иванов