НАШАТА МИСИЯ

world, map, geography

Е СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА ИСУС ХРИСТОС ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СВЕТА.

,,Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.” Матей 28:18-20