В КАКВО ВЯРВАМЕ

През вековете християнската църква е търсила да обяснява ясно и конкретно вярванията си. Тези обяснения или определения наричаме ,,символи на вярата“. Най-известните от тях са приети от трите ,,клона“ на християнството: католическата църква, православните църкви и протестантските църкви.

Най-ранният символ на вярата идва от времето на апостолите и твърди в едно просто изречение великата истина, че  ,,Христос е Господ“. По-нататък други символи на вяра са били продукт на различни църковни събори, свикани с цел изяснения на богословски доктрини, примирение и съпротива срещу ереси. Най-известните от тези символи са Апостолският символ на вярата създаден между 120-250 г. сл. Хр. и Никео-Константинополският символ на вярата, завършен през 381 г. Докато Апостолският символ се използва повече в католическата църква, Никео-Константинополският символ е употребяван повече в православните среди.

В нашата църква използваме и двата по време на Неделното богослужение. Често четем заедно един от тези два символа на вярата преди да пристъпим към Святото Причастие.