РЕД НА БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОЧИТИ ЗА 2021 година

3 януари (Богоявление) – бяло или златно

Исая 60:1-6; Пс. 72:1-7, 10-14; Ефес. 3:1-12; Матей 2:1-12

10 януари (Първа неделя след Богоявление, Кръщение Господно) – зелено

Бит. 1:1-5; Пс. 29; Деян. 19:1-7; Марк 1:4-11

17 януари (Втора неделя след Богоявление) зелено

1 Царе 3:1-10; Пс. 139:1-6, 13-18; 1 Кор. 6:12-20; Йоан 1:43-51

24 януари (Трета неделя след Богоявление, Икуменическа неделя) – зелено

Йона 3:1-5, 10; Пс. 62:5-12; 1 Кор. 7:29-31; Марк 1:14-20

31 януари (Четвърта неделя след Богоявление) – зелено

Втор. 18:15-20; Пс. 111; 1 Кор. 8:1-13; Марк 1:21-28

7 февруари (Пета неделя след Богоявление) – зелено

Исая 40:21-31; Пс. 147:1-11, 20в; 1 Кор. 9:16-23; Марк 1:29-39

14 февруари (Шеста неделя след Богоявление) – зелено

Рут 1:1-18; Пс. 146; Евр. 9:11-14; Марк 12:28-34

21 февруари (Седма неделя след Богоявление) – зелено

Исая 25:6-9; Пс. 24; Откр. 21:1-6а; Йоан 11:32-44

28 февруари (Осма неделя след Богоявление) зелено

Рут 3:1-5; 4:13-17; Пс. 127 или 42; Евр. 9:24-28; Марк 12:38-44

7 март (Девета неделя след Богоявление) – зелено

1 Царе 2:1-10; Пс. 113; Евр. 10:11-14 (15-18), 19-25; Марк 13:1-9

14 март (Преображение) – бяло или златно

4 Царе 2:1-12; Пс. 50:1-6; 2 Кор. 4:3-6; Марк 9:2-9

21 март (Първа неделя от Великия пост) – виолетово

Бит. 9:8-17; Пс. 25:1-10; 1 Петр. 3:18-22; Марк 1:9-15

28 март (Втора неделя от Великия пост) виолетово

Бит. 17:1-7, 15-16; Пс. 22:23-31; Рим. 4:13-25; Марк 8:31-38

4 април (Трета неделя от Великия пост) – виолетово

Изх. 20:1-7; Пс. 19; 1 Кор. 1:18-25; Йоан 2:13-22

11 април (Четвърта неделя от Великия пост) – виолетово

Числа 21:4-9; Пс. 107:1-3, 17-22; Ефес. 2:1-10; Йоан 3:14-20

18 април (Пета неделя от Великия пост) – виолетово

Йеремия 31:31-34; Пс. 51:1-12; Евр. 5:5-10; Йоан 12:20-33

25 април (Тържествено влизане в Йерусалим, Цветница) – виолетово/червено

Цветница: Мат. 21:1-11; Пс. 118:1-2, 19-29
Подготовка за Страстната седмица: Исая 50:4-9а; Пс. 31:9-16; Фил. 2:5-11; Матей 26:14-27:66 или Матей 27:11-54

26 април (Велики понеделник) – виолетово/червено

Исая 42:1-9; Пс. 36:5-11; Евреи 9:11-15; Йоан 12:1-11

27 април (Велики вторник) – виолетово/червено

Исая 49:1-7; Пс. 71:1-14; 1 Коринтяни 1:18-31; Йоан 12:20-36

28 април (Велики сряда) – виолетово/червено

Исая 50:4–9a; Пс. 70; Евреи 12:1–3; Йоан 13:21–32

29 април (Велики четвъртък) – виолетово/червено

Изход 12:1–4 (5–10), 11–14; Пс. 116:1–4, 12–19; 1 Коринтяни 11:23–26; Йоан 13:1–7, 31б-35

30 април (Велики петък) – без цвят

Исая 52:13–53:12; Пс. 22; Евреи 10:16–25; Йоан 18:1—19:42

1 май (Велика събота) – бяло или златно

Броят на библейските прочити може да бъде различен, но Изход 14 и най-малко още два текста от Стария Завет могат да бъдат прочетени в допълнение към новозаветните текстове.
Старозаветни текстове и псалми:
Битие 1:1–2:4a; Пс. 136:1–9, 23–26 или Пс. 33 / Битие 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13; Пс. 46

Битие 22:1–18; Пс.16 / Изход 14:10–31; 15:20–21; Изход 15:1б –13, 17–18
Исая 55:1–11; Исая 12:2–6; Йезекиил 36:24–28; Пс. 42 / Йезекиил 37:1–14; Пс. 143 Новозаветни текстове и псалми:
Рим. 6:3–11; Пс. 114
Евангелски прочит:
Матей 28:1-10

2 май (Възкресение Христово) – бяло или златно

Деян. 10:34-43; Пс. 118:1-2, 14-24; 1 Кор. 15:1-11; Йоан 20:1-18 или Марк 16:1-8

9 май (Втора неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 4:32-35; Пс. 133; 1 Йоан. 1:1-2:2; Йоан 20:19-31

16 май (Трета неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 3:12-19; Пс. 4; 1 Йоан. 3:1-7; Лука 24:36б-48

23 май (Четвърта неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 4:5-12; Пс. 23; 1 Йоан. 3:16-24; Йоан 10:11-18

30 май (Пета неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 8:26-40; Пс. 22:25-31; 1 Йоан. 4:7-21; Йоан 15:1-8

6 юни (Шеста неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 10:44-48; Пс. 98; 1 Йоан. 5:1-6; Йоан 15:9-17

10 юни (Възнесение Господно) – бяло или златно

Тези текстове могат да се използват и по време на Седмата неделя след Възкресение: Деян. 1:1-11; Пс. 47; Ефес. 1:15-23; Лука 24:44-53

13 юни (Седма неделя след Възкресение) – бяло или златно

Деян. 1:15-17, 21-26; Пс. 1; 1 Йоан. 5:9-13; Йоан 17:6-19

20 юни (Петдесетница) – червено

Деян. 2:1-21; Пс. 104:24-34, 35б; Рим.8:22-27; Йоан 15:26-27, 16:4б-15

27 юни (Неделя на Св. Троица, Първа неделя след Петдесетница) – бяло

Притчи 8:1-4, 22-31; Пс. 8; Рим. 5:1-5; Йоан 16:12-15

4 юли (Втора неделя след Петдесетница) – зелено

1 Царе 8:4-20 (11:14-15); Пс. 138; 2 Кор. 4:13-5:1; Марк 3:20-35

11 юли (Трета неделя след Петдесетница) зелено

1 Царе 15:34-16:13; Пс. 20 или Пс. 72; 2 Кор. 5:6-10 (11-13), 14-17; Марк. 4:26-34

18 юли (Четвърта неделя след Петдесетница) – зелено

1 Царе 17:(1а, 4-11, 19-23), 32-49; Пс. 9:9-20; 2 Кор. 6:1-13; Марк 4:35-41

25 юли (Пета неделя след Петдесетница) зелено

2 Царе 1:1, 17-27; Пс. 130; 2 Кор. 8:7-15; Марк 5:21-43

1 август (Шеста неделя след Петдесетница) зелено

2 Царе 5:1-5, 9-10; Пс. 48; 2 Кор. 12:2-10; Марк 6:1-13

8 август (Седма неделя след Петдесетница) – зелено

2 Царе 6:1-5, 12б-19; Пс. 24; Ефес. 1:3-14; Марк 6:14-29

15 август (Осма неделя след Петдесетница) зелено

2 Царе 71-14а; Пс. 89:20-37; Ефес. 2:11-22; Марк 6:30-34, 53-56

22 август (Девета неделя след Петдесетница) – зелено

2 Царе 11:1-15; Пс. 14; Ефес. 3:14-21; Йоан 6:1-21

29 август (Десета неделя след Петдесетница) зелено

2 Царе 11:26-12:13а; Пс. 51:1-12; Ефес. 4:1-16; Йоан 6:24-29

5 септември (Единадесета неделя след Петдесетница) зелено

2 Царе 18:5-9, 15, 31-33; П. 130; Ефес. 4:25-5:2; Йоан 6:35, 41-51

12 септември (Дванадесета неделя след Петдесетница) зелено

3 Царе 2:10-12; 3:3-14; Пс. 111; Ефес. 5:15-20; Йоан 6:51-55

19 септември (Тринадесета неделя след Петдесетница) – зелено

3 Царе 8:(1, 6, 10-11) 22-30, 41-43; Пс. 84; Ефес. 6:10-20; Йоан 6:56-69

26 септември (Четиринадесета неделя след Петдесетница) зелено

Песен на песните 2:8-13; Пс. 45:1-2, 6-9 или Пс. 72; Яков 1:17-27; Марк 7:1-8, 14-15, 21-23

3 октомври (Петнадесета неделя след Петдесетница, Световна неделя на Причастието) – зелено

Притчи 22:1-2, 8-9, 22-23; Пс. 125 или 124; Яков 2:1-10 (11-13), 14-17; Марк 7:24-37

10 октомври (Шестнадесета неделя след Петдесетница) зелено

Притчи 1:20-33; Пс.19; Яков 3:1-12; Марк 8:27-38

17 октомври (Седемнадесета неделя след Петдесетница) – зелено

Притчи 31:10-31; Пс. 1; Яков 3:13-4:3, 7-8а; Марк 9:30-37

24 октомври (Осемнадесета неделя след Петдесетница) зелено

Естир 7:1-6, 9-10; 9:20-22; Пс. 124; Яков 5:13-20; Марк 9:38-50

31 октомври (Деветнадесета неделя след Петдесетница, Неделя на Реформацията) – зелено

Йов 1:1; 2:1-10; Пс. 26 или 25; Евр. 1:1-4; 2:5-12; Марк 10:2-16

7 ноември (Двадесета неделя след Петдесетница) – зелено

Йов 23:1-9, 16-17; Пс. 22:1-15; Евр. 4:12-16; Марк 10:17-31

14 ноември (Двадесет и първа неделя след Петдесетница) зелено

Йов 38:1-7 (34-41); Пс. 104:1-9, 24, 35в; Ев 5:1-10; Марк 10:35-45

21 ноември (Царят Христос) – бяло или златно

Йер. 23:106; Пс. 46; Кол. 1:11-20; Лука 23:33-43

28 ноември (Първи Адвент) – виолетово

Йер. 33:14-16; Пс. 25:1-10; 1 Сол. 3:9-13; Лука 21:25-36

5 декември (Втори Адвент) виолетово

Мал. 3:1-4; Лука 1:68-79; Фил. 1:3-11; Лука 3:1-6

12 декември (Трети Адвент) виолетово

Соф. 3:14-20, Исая 12:2-6; Фил. 4:4-7; Лука 3:7-18

19 декември (Четвърти Адвент) – виолетово

Мих. 5:2-5а; Лука 1:47-55; Евр. 10:5-10; Лука 1:39-45

24 декември (Бъдни вечер) – бяло или златно

Исая 9:2-7; Пс. 96; Тит 2:11-14; Лука 2:1-20

25 декември (Рождество Христово) – бяло или златно

Исая 52:7-10; Пс. 98; Евреи 1:1-4 (5-12); Йоан 1:1-14

26 декември (Първа неделя след Рождество Христово) – бяло/златно

1 Царе 2:18-20, 26; Пс. 148; Кол. 3:12-17; Лука 2:41-52

Редът на библейските прочити е съставен по Revised Common Lectionary 2021 (Year B; Advent and Christmas – Year C), като е запазена структурата на църковната година и е съобразена датата на празнуване на Възкресение Христово според Източната църква – 2 май 2021 г.